Toitkooli.ee kasutusleping ET RU

1.1. Käesolevate kasutajatingimuste eesmärk on reguleerida õigussuhet Baltic Restaurants Estonia AS (edaspidi teenusepakkuja) ja isiku vahel, kes kasutab www.toitkooli.ee veebilehekülge (edaspidi kasutaja).

1.2. www.toitkooli.ee on kaubamärk ja veebileht, mis kuulub Eesti Vabariigis registreeritud juriidilisele isikule Baltic Restaurants Estonia AS (aadress: Peterburi tee 2f, Tallinn 11415; e-post: toitkooli@daily.ee;  telefon: +372 522 0261 ).

1.3. Kasutaja ja teenusepakkuja juhinduvad oma õiguste kasutamisel ja kohustuste täitmisel Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ning käesolevatest kasutajatingimustest.

2. Teenuse põhiomadused, lepingu sõlmimine ja lepingust taganemine

2.1. www.toitkooli.ee  vahendusel võimaldab teenusepakkuja kasutajal tellida lapsele/õpetajale hommiku-ja õhtusööki  (edaspidi teenus).

2.2. Teenuse osutamine toimub teenusepakkuja koolisööklas.

2.3. Teenusepakkujal tekib kohustus kasutajale teenuse osutamiseks alates makse sooritamisest.

2.4. Kasutajal on toitkooli.ee veebileheküljel võimalik valida erinevate teenuste vahel, mille on teenusepakkuja tellimiseks välja pannud. Iga pakutava teenuse juurde on märgitud selle maksumus (hind koos käibemaksuga). Kasutajal on võimalus tellida ühe tellimusega mitu teenust. Tellimuse lõpphind on nähtav ostukorvi menüüs real “ Kokku maksumus ”.

2.5. Enne ostu sooritamist on kasutajal võimalus teenuse üksikasjade kohta saada infot teenused lehel.

2.6. Leping loetakse teenusepakkuja ja kasutaja vahel sõlmituks ajahetkest, kui kasutaja tellitud teenuse maksumus on krediteeritud teenusepakkuja pangakontol.

2.7  Kliendil on õigus lepingust taganeda (tellimusest loobuda) hiljemalt eelneva tööpäeval. Sama päeva tellimust ei ole võimalik tühistada. Järgmise päeva toidukorda on võimalik tühistada kuni eelneva tööpäeva kella 22:00ni. Eemaldatud päevade eest tekib ettemaks, mida rakendatakse järgmisel tellimusel.

3. toitkooli.ee sisse logimine ja  kasutajakonto

3.1. toitkooli.ee veebileheküljel kasutajakonto loomine annab kasutajale õiguse tellida teenusepakkujalt teenust ja kasutada tellitud teenuseid. Konto luuakse:

3.1.1.    hommikusöögi tellimiseks;

3.1.2. õhtusöögi ehk koolieine tellimiseks;

3.2   toitkooli.ee keskkonda sisse logimiseks vali sisselogimise viis: smart-ID, ID-Kaart või Mobiili -ID.

3.3.      Kasutajakonto loomiseks tuleb kasutajal sisestada minu andmed lehel kõik nõutavad andmed.

4. Tellimuse esitamine

4.1. Tellimusi saab toitkooli.ee esitada kasutajana sisse logides. Toitkooli.ee keskkonda sisse logimiseks vali sisselogimise viis: smart-ID, ID-Kaart või Mobiili -ID

4.2. Kasutaja saab esitada tellimuse kestva õppeaasta koolipäevade kohta hiljemalt eelneva tööpäeva õhtul kell 21:59. Kasutaja valib toitkooli.ee „toidu tellimine“ kuupäevad, millal soovite lapsele/õpetaja sööki tellida (vastavalt soovile valige hommiku- ja/või õhtusöök) ja kinnitage “vormista tellimus”.

4.3. Toodete hinnad toitkooli.ee on toodud eurodes ning sisaldavad käibemaksu. Tasuda saab läbi järgmiste pangalinkide (Swedbank; SEB Pank; LHV Pank; Luminor Pank; Coop Pank). Klient kinnitab tellimuse “Nõustun isikuandmete töötlemise ning kasutustingimustega”

ja tasub kogu tellimuse eest teenusepakkuja poolt pakutud maksekeskkondades. Klient kontrollib enne tasumist, et tellimuses kajastatud tooted, kogused ja hinnad vastavad tegelikule soovile.

4.4. Pärast pangalingiga tasumist tuleb kliendil vajutada nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.

4.5. Tellimuse ja makse kättesaamise kohta saadab müüja kliendile automaatse e-kirja.

4.6. Teenusepakkuja alustab tellimuse täitmist kui kasutaja on tellimuse kinnitanud ja tasunud kogu tellimuse eest. Pärast tellimuse tasumist saadetakse kliendile e-posti teel arve-saateleht. Kui arve-saatelehel esineb vigu (mittesoovitud teenuste vmt), tuleb kohe ühendust võtta klienditeenindusega e-posti või telefoni teel.

5. Kasutaja õigused ja kohustused

5.1 Kasutaja kohustub esitama www.toitkooli.ee  kasutajaks registreerumisel täielikult tõeseid isikuandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat elektronposti aadressi ning telefoni numbrit.

5.2 Tellimuse esitanud Kasutaja saab tellimuses tühistada ainult päevi mitte söögikordi.  Söögipäeva saab tühistada eelneva päeva kuni kella kümneni õhtul.

5.3 Kasutajal on õigus toitkooli.ee lehele sisestatud isikuandmeid kontrollida, redigeerida kasutajakontosse sisselogituna “Minu andmed” lehel.

6. Privaatsustingimused

6.1 Andmeid töödeldakse vastavat Baltic Restaurants Estonia isikuandmete töötlemise korrale. Baltic Restaurants Estonia on isikuandmete vastutav töötleja, Baltic Restaurants Estonia edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le. Isikuandmete töötlemise korra leiad  siit

6.2.    Teenusepakkuja ei edasta isikuandmeid ilma kasutaja sellekohase loata avalikkusele ega kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui isikuandmete edastamine on teenusepakkujale kohustuslik õigusaktidest tulenevalt.

6.3  Toitkooli.ee kasutab Isikuandmeid teenuste osutamiseks, edasiarendamiseks ja personaliseerimiseks.

7. Tellimuse täitmine ja maksetingimused

7.1.   Kõik toitkooli.ee lehel pakutavate teenuste hinnad sisaldavad käibemaksu.

7.2.   Tellimuse eest tasumine toimub läbi pangalingi.

7.3.   Tellimus täidetakse peale makse krediteerimist Baltic Restaurants Estonia AS pangakontole.

7.4.   Tellitud söögikordade infot on kasutajal võimalik vaadelda ja kasutada menüü “Arved” alt avaneval “Tellimused” alalehel.

8. Lõppsätted

8.1. Kõik autoriõigused toitkooli.ee veebileheküljel esitatud teostele kuuluvad teenusepakkujale  või on teenusepakkuja selleks eelnevalt omandanud vastava õiguse. Autoriõigus laieneb ka käesolevatele kasutajatingimustele.

8.2. Kasutajatingimuste osapooled vastutavad teineteise eest tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud korras. Teenusepakkuja ei vastuta kasutajale tekitatud kahju eest, kui kahju on tingitud asjaolust, mida teenusepakkuja ei saanud mõjutada ning mille saabumist ette ei näinud ega võinud ette näha (vääramatu jõud). Teenusepakkuja ei ole vastutav kahju eest, mis tuleneb toitkooli.ee veebilehe kasutamisest isegi juhul, kui teenusepakkuja oli veebilehel leiduva vea olemasolust teadlik.
8.3. Teenusepakkuja jätab endale õiguse ette teavitamata ja mistahes ajal eeltoodud kasutajatingimusi muuta. Teenusepakkuja ei ole kohustatud kasutajat muudatustest informeerima. Muudatused jõustuvad koheselt pärast toitkooli.ee veebilehel avalikustamist. Seetõttu teenusepakkuja soovitab kasutajal pidevalt kontrollida, kas käesolevates kasutajatingimustes on toimunud muudatusi, millega tuleb ennast kursis hoida.